Monday 12 Feb Mon 12 Feb
Tuesday 13 Feb Tue 13 Feb
Wednesday 14 Feb Wed 14 Feb
Thursday 15 Feb Thu 15 Feb
Friday 16 Feb Fri 16 Feb
Saturday 17 Feb Sat 17 Feb
Sunday 18 Feb Sun 18 Feb
Pilates Intro 09:00 - 10:00 MAIRA TSEKOURA 
 
Pilates 10:00 - 11:00 MAIRA TSEKOURA 
 
Pilates 11:00 - 12:00 MAIRA TSEKOURA 
 
 
 
Pilates Intro 15:00 - 16:00 VANA CHOURDAKI 
Pilates Intro 16:00 - 17:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
Pilates 17:00 - 18:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
Pilates 17:00 - 18:00 ΜΕΝΙ STERGIAKI 
Pilates 18:00 - 19:00 ΜΕΝΙ STERGIAKI 
Pilates Intro 18:00 - 19:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
Pilates 19:00 - 20:00 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΥΛΙΔΗ 
Pilates Intro 19:00 - 20:00 ELENI LEMPESI 
Pilates 20:00 - 21:00 ELENI LEMPESI 
Pilates Intro 20:00 - 21:00 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΥΛΙΔΗ 
Pilates 21:00 - 22:00 ELENI LEMPESI 
Pilates Intro 09:00 - 10:00 ΜΕΝΙ STERGIAKI 
 
Pilates Intro 10:00 - 11:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
 
Pilates 11:00 - 12:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
 
 
 
 
Pilates Intro 16:00 - 17:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
Pilates Intro 17:00 - 18:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
 
Pilates 18:00 - 19:00 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΥΛΙΔΗ 
Pilates 18:00 - 19:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
Pilates 19:00 - 20:00 ELENI LEMPESI 
Pilates Intro 19:00 - 20:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
Pilates 20:00 - 21:00 ELENI LEMPESI 
Pilates Intro 20:00 - 21:00 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΥΛΙΔΗ 
Pilates 21:00 - 22:00 ELENI LEMPESI 
Pilates 09:00 - 10:00 MAIRA TSEKOURA 
 
Pilates Intro 10:00 - 11:00 MAIRA TSEKOURA 
 
Pilates Intro 11:00 - 12:00 MAIRA TSEKOURA 
 
 
Pilates Intro 14:00 - 15:00 VANA CHOURDAKI 
Pilates Intro 15:00 - 16:00 VANA CHOURDAKI 
Pilates 16:00 - 17:00 ELENI LEMPESI 
Pilates 17:00 - 18:00 ELENI LEMPESI 
 
Pilates 18:00 - 19:00 ELENI LEMPESI 
Pilates Intro 18:00 - 19:00 XARA GRAMMATIKOU 
Pilates 19:00 - 20:00 XARA GRAMMATIKOU 
Pilates Intro 19:00 - 20:00 ΜΕΝΙ STERGIAKI 
Pilates 20:00 - 21:00 ΜΕΝΙ STERGIAKI 
Pilates Intro 20:00 - 21:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
Pilates Intro 21:00 - 22:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
 
 
Pilates Intro 10:00 - 11:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
 
Pilates 11:00 - 12:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
 
 
 
Pilates 15:00 - 16:00 VANA CHOURDAKI 
Pilates Intro 16:00 - 17:00 VANA CHOURDAKI 
Pilates 17:00 - 18:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
 
Pilates Intro 18:00 - 19:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
 
Pilates 19:00 - 20:00 ELENI LEMPESI 
Pilates 19:00 - 20:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
Pilates 20:00 - 21:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
Pilates Intro 20:00 - 21:00 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΥΛΙΔΗ 
Pilates 21:00 - 22:00 ELENI LEMPESI 
Pilates 09:00 - 10:00 ΜΕΝΙ STERGIAKI 
Pilates Intro 09:00 - 10:00 M.H.C. TEAM 
Pilates 10:00 - 11:00 ΜΕΝΙ STERGIAKI 
Pilates Intro 10:00 - 11:00 M.H.C. TEAM 
Pilates 11:00 - 12:00 ΜΕΝΙ STERGIAKI 
Pilates Intro 11:00 - 12:00 M.H.C. TEAM 
 
 
Pilates Intro 15:00 - 16:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
Pilates Intro 16:00 - 17:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
Pilates 17:00 - 18:00 ELENI LEMPESI 
Pilates Intro 17:00 - 18:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
Pilates 18:00 - 19:00 ELENI LEMPESI 
 
Pilates 19:00 - 20:00 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΥΛΙΔΗ 
Pilates Intro 19:00 - 20:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
Pilates 20:00 - 21:00 ELENI LEMPESI 
Pilates 20:00 - 21:00 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΥΛΙΔΗ 
 
 
 
Pilates Intro 10:00 - 11:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
 
Pilates 11:00 - 12:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
 
Pilates 12:00 - 13:00 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΣΑ'Ι'ΜΑΝΗ 
 
 
 
Pilates Intro 17:00 - 18:00 XARA GRAMMATIKOU 
 
Pilates 18:00 - 19:00 XARA GRAMMATIKOU 
 
Pilates 19:00 - 20:00 XARA GRAMMATIKOU