Monday 13 Aug Mon 13 Aug
Tuesday 14 Aug Tue 14 Aug
Wednesday 15 Aug Wed 15 Aug
Thursday 16 Aug Thu 16 Aug
Friday 17 Aug Fri 17 Aug
Saturday 18 Aug Sat 18 Aug
Sunday 19 Aug Sun 19 Aug
Pilates Intro 15:00 - 16:00 XARA GRAMMATIKOU 
Pilates Intro 16:00 - 17:00 XARA GRAMMATIKOU 
Pilates 17:00 - 18:00 XARA GRAMMATIKOU 
Pilates 18:00 - 19:00 XARA GRAMMATIKOU 
Pilates Intro 18:00 - 19:00 LEDIANA MARKO 
Pilates 19:00 - 20:00 LEDIANA MARKO 
Pilates 20:00 - 21:00 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΥΛΙΔΗ 
Pilates Intro 20:00 - 21:00 LEDIANA MARKO