Monday 20 Nov Mon 20 Nov
Tuesday 21 Nov Tue 21 Nov
Wednesday 22 Nov Wed 22 Nov
Thursday 23 Nov Thu 23 Nov
Friday 24 Nov Fri 24 Nov
Saturday 25 Nov Sat 25 Nov
Sunday 26 Nov Sun 26 Nov
 
Biking Routes 10:30 - 11:30 GIANNIS LOYKOPOYLOS 
 
Biking Routes 18:30 - 19:30 GIANNIS LOYKOPOYLOS 
 
Biking Cardio 20:30 - 21:30 PANAGIOTIS ALEVIZOS 
 
 
 
 
Biking Cardio 19:30 - 20:30 ANNA GALATA 
 
Biking Cardio 09:30 - 10:30 PANAGIOTIS ALEVIZOS 
 
 
Biking Cardio 18:30 - 19:30 ANNA GALATA 
 
Biking Routes 20:30 - 21:30 PANAGIOTIS ALEVIZOS 
 
 
 
Biking Routes 18:30 - 19:30 PANAGIOTIS ALEVIZOS 
 
 
 
 
 
 
Biking Cardio 19:30 - 20:30 EFI SOURLI 
 
 
 
Biking Cardio 11:00 - 12:00 ANNA GALATA