Monday 22 Oct Mon 22 Oct
Tuesday 23 Oct Tue 23 Oct
Wednesday 24 Oct Wed 24 Oct
Thursday 25 Oct Thu 25 Oct
Friday 26 Oct Fri 26 Oct
Saturday 27 Oct Sat 27 Oct
Sunday 28 Oct Sun 28 Oct
 
Biking Routes 10:30 - 11:30 GIANNIS LOYKOPOYLOS 
 
 
 
 
 
Biking Routes 18:30 - 19:30 ANNA GALATA 
 
 
Biking Cardio 20:30 - 21:30 PANAGIOTIS ALEVIZOS 
Virtual Biking 07:30 - 08:30  
 
 
 
Virtual Biking 16:00 - 17:00  
Biking Routes 17:30 - 18:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΟΥΜΑΝΗ 
 
 
Biking Cardio 19:30 - 20:30 ANNA GALATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biking Cardio 18:30 - 19:30 ANNA GALATA 
 
 
Biking Routes 20:30 - 21:30 PANAGIOTIS ALEVIZOS 
Virtual Biking 07:30 - 08:30  
 
 
Virtual Biking 15:00 - 16:00  
 
 
 
 
Biking Routes 19:30 - 20:30 ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΗ 
 
 
 
 
 
 
 
Biking Cardio 17:30 - 18:30 EFI SOURLI 
 
 
 
Biking Routes 20:00 - 21:00 GIANNIS LOYKOPOYLOS 
 
 
 
Biking Routes 11:00 - 12:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΟΥΜΑΝΗ 
 
 
 
Virtual Biking 18:00 - 19:00