Monday 17 Dec Mon 17 Dec
Tuesday 18 Dec Tue 18 Dec
Wednesday 19 Dec Wed 19 Dec
Thursday 20 Dec Thu 20 Dec
Friday 21 Dec Fri 21 Dec
Saturday 22 Dec Sat 22 Dec
Sunday 23 Dec Sun 23 Dec
 
 
Biking Routes 10:30 - 11:30 GIANNIS LOYKOPOYLOS 
 
 
 
 
 
Biking Routes 18:30 - 19:30 ANNA GALATA 
 
 
Biking Cardio 20:30 - 21:30 PANAGIOTIS ALEVIZOS 
Virtual Biking 07:30 - 08:30  
 
 
 
 
 
Biking Routes 17:30 - 18:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΟΥΜΑΝΗ 
 
 
Biking Cardio 19:30 - 20:30 ANNA GALATA 
 
 
 
Biking Cardio 09:30 - 10:30 PANAGIOTIS ALEVIZOS 
 
 
 
 
 
 
Biking Cardio 18:30 - 19:30 ANNA GALATA 
 
 
Biking Routes 20:30 - 21:30 PANAGIOTIS ALEVIZOS 
Virtual Biking 07:30 - 08:30  
 
 
 
Virtual Biking 15:00 - 16:00  
 
 
 
 
Biking Routes 19:30 - 20:30 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΛΙΔΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biking Cardio 17:30 - 18:30 EFI SOURLI 
 
 
 
Biking Routes 20:00 - 21:00 GIANNIS LOYKOPOYLOS 
 
 
 
 
Biking Routes 11:00 - 12:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΛΙΔΗΣ 
 
 
 
Virtual Biking 18:00 - 19:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virtual Biking 17:00 - 18:00