Monday 18 Jun Mon 18 Jun
Tuesday 19 Jun Tue 19 Jun
Wednesday 20 Jun Wed 20 Jun
Thursday 21 Jun Thu 21 Jun
Friday 22 Jun Fri 22 Jun
Saturday 23 Jun Sat 23 Jun
Sunday 24 Jun Sun 24 Jun
 
 
Biking Routes 10:30 - 11:30 GIANNIS LOYKOPOYLOS 
 
 
 
 
 
 
Biking Routes 18:30 - 19:30 GIANNIS LOYKOPOYLOS 
 
Biking Cardio 20:30 - 21:30 PANAGIOTIS ALEVIZOS 
Virtual Biking 07:30 - 08:30  
 
 
 
 
Virtual Biking 16:00 - 17:00  
 
Biking Routes 17:30 - 18:30 TASOS ZAXAROPOULOS 
 
 
Biking Cardio 19:30 - 20:30 ANNA GALATA 
 
 
Biking Cardio 09:30 - 10:30 PANAGIOTIS ALEVIZOS 
 
 
 
 
 
 
 
Biking Cardio 18:30 - 19:30 M.H.C. TEAM 
 
Biking Routes 20:30 - 21:30 PANAGIOTIS ALEVIZOS 
Virtual Biking 07:30 - 08:30  
 
 
 
Virtual Biking 15:00 - 16:00  
 
 
 
 
Biking Routes 18:30 - 19:30 PANAGIOTIS ALEVIZOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virtual Biking 18:00 - 19:00  
 
Biking Cardio 19:30 - 20:30 EFI SOURLI 
 
 
 
 
Biking Cardio 11:00 - 12:00 M.H.C. TEAM 
 
 
 
 
Virtual Biking 18:00 - 19:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virtual Biking 17:00 - 18:00