Monday 13 Aug Mon 13 Aug
Tuesday 14 Aug Tue 14 Aug
Wednesday 15 Aug Wed 15 Aug
Thursday 16 Aug Thu 16 Aug
Friday 17 Aug Fri 17 Aug
Saturday 18 Aug Sat 18 Aug
Sunday 19 Aug Sun 19 Aug
Pilates Mat 09:00 - 10:00 NIKI TZORTZI 
Sports Aerobics 10:00 - 11:00 ANTONIS EFTHIMIOU 
Pilates Plus 19:00 - 20:00 VASILIKI KOURMPETI 
Power Pump 20:00 - 21:00 ΙΡΙΔΑ ΧΑΜΠΑΙΟΥ 
Abs & Hips 21:00 - 22:00 ΙΡΙΔΑ ΧΑΜΠΑΙΟΥ